Back to Top

Studio@slog.nl

Tel: +31 851307963

Tel: +31 852100398

headerfacebook headerinstagram headeryoutube
  • Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg

  • Uw Lokale Omroep

  • 105.1 FM

geertruidenberg

  • Sinds juni 2022 zet gemeente Geertruidenberg het voormalig Hoge Veer in Raamsdonksveer in voor de opvang van vluchtelingen. Op dit moment wonen er 135 Oekraïense ontheemden en, sinds eind december 2023, 35 asielzoekers (noodopvang).De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft op 14 december 2023 middels een amendement besloten om de opvang van vluchtelingen in het Hoge Veer per 30 september 2024 te beëindigen zodat overgegaan kan worden tot de herontwikkeling van het Hoge Veer.Gemeente Geertruidenberg is begin dit jaar gestart met een aantal trajecten om te komen tot één of meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen. Hierbij worden verschillende duurzame en tijdelijke oplossingsrichtingen onderzocht. Nieuwe ontwikkelingen rondom het Hoge VeerDoor nieuwe ontwikkelingen rondom de voorgenomen sloop van het Hoge Veer en nieuwbouw ter plaatse kan niet gegarandeerd worden dat Thuisvester, eigenaar van het pand, direct na de sloop van het pand over kan gaan tot nieuwbouw. Dit heeft onder andere te maken met flora & fauna rondom het Hoge Veer. Hierdoor bestaat een grote kans dat het terrein een lange tijd braak komt te liggen. Thuisvester heeft het college van Burgemeester en wethouders aangeboden om de overeenkomst m.b.t. het Hoge Veer te verlengen met één jaar; tot en met 31 oktober 2025. Daarnaast is in de afgelopen maanden door de provincie Noord-Brabant herhaaldelijk dringend aan de gemeente verzocht om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De gemeente heeft hier nadrukkelijk afhoudend op gereageerd, maar er is wel een optie om een aantal mensen toe te voegen aan de noodopvang in het Hoge Veer. Op zeer korte termijn komen er enkele kamers leeg in het Hoge Veer die ingezet kunnen worden voor de noodopvang van 15 extra asielzoekers.  Extra raadsvergaderingenHet college beschouwt deze ontwikkelingen als een gunstige tussenoplossing voor een humane, tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de opvang van vluchtelingen in het Hoge Veer te verlengen tot en met 31 oktober 2025 en de lege kamers in het Hoge Veer zo snel als mogelijk in te zetten als noodopvang voor 15 extra asielzoekers. Tijdens de extra raadsvergadering op 4 juni (De raad debatteert) gaat de raad onderling en met het college in debat over dit onderwerp. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens De raad besluit op 11 juni aanstaande. De huidige bewoners van Het Hoge Veer en direct omwonenden zijn over dit voornemen inmiddels persoonlijk geïnformeerdVragen? Voor meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen & antwoorden, verwijzen we naar: www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie. Daarnaast is er een speciaal emailadres beschikbaar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl of u kunt bellen naar: 140162 
  • De kermis in Raamsdonk komt er weer aan! Dit jaar is de kermis anders dan u gewend bent. Het wordt een kleine, gezellige kermis met draaimolen, bootjesmolen, luchtschommel, altijd prijs kraam en een snoep-/oliebollenkraam. Geen grote kermisattracties, maar leuke activiteiten speciaal voor jonge kinderen.  De kermis is van zaterdag 1 juni tot en met maandag 3 juni aan de Oude Melkhaven. Kermisconcert op zondagOp zondag 2 juni verzorgt muziekvereniging st. Bavo vanaf 12.30 uur het kermisconcert. Na het concert wordt er voor iets lekkers gezorgd voor bezoekers. Iedereen is van harte welkom. Wethouder Annemiek van Rooij opent de kermis.Toekomst kermis RaamsdonkWe willen de kermis in de toekomst op een andere manier organiseren. Daarover zijn we in gesprek met het bestuur van de Dollemansdagen.
  • Gaat u deze zomer kamperen? U wilt misschien uw caravan of vouwwagen voor de deur parkeren, zodat u deze makkelijk kan schoonmaken en inladen. U mag uw caravan, vouw- of aanhangwagen maximaal drie dagen voor de deur parkeren. Probeer zo veel mogelijk om overlast voor de buren te beperken. Ook als u terugkomt van vakantie geldt dat uw vouwwagen of caravan maximaal drie dagen voor de deur mag staan. Let op dat de dissel niet over het trottoir steekt. Mensen kunnen zich er flink aan bezeren. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat precies omschreven wat u wel en niet mag met uw caravan, vouw- of aanhangwagen op de openbare weg. Laat u uw voertuig te lang staan, dan loopt u de kans dat u een brief van de gemeente krijgt met het verzoek om het voertuig weg te zetten. Als u niet reageert, kan het zijn dat de gemeente uw caravan of vouwwagen laat wegslepen.   
  • Deze week zijn we aan het werk in de omgeving van de Mauritsweg (buurt Geertruidenberg 4). We pakken dan zoveel mogelijk meldingen op die u met de Geertruidenberg app heeft gemaakt. Op woensdag 22 mei zijn onze teams tussen 15:00 en 17:00 uur aanwezig op het grasveld bij de Mauritsweg (ter hoogte van huisnummer 57 t/m 73). Op deze dag is ook team Duurzaamheid erbij. Zij gaan graag met u in gesprek over hoe u uw woning duurzaam kunt verwarmen en isoleren.Kunt u er op dit moment niet bij zijn, maar zou u wel graag meer informatie willen over het duurzaam verwarmen en/of isoleren van uw woning? Neem dan contact met hen op en stuur een e-mail naar team duurzaamheid@geertruidenberg.nlWeek 22Volgende week zijn we aan het werk in buurt Geertruidenberg 5, in de omgeving van basisschool de Vlinder. Op woensdag 29 mei gaan onze teams graag tussen 15:00 en 17:00 uur met u in gesprek bij basisschool de Vlinder. Bent u benieuwd wanneer we bij u in de buurt zijn? U vindt onze agenda op Geertruidenberg.nl/samen-sterk-in-uw-buurt.
  • Het is belangrijk dat jongeren gelukkig kunnen opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Daarom start gemeente Geertruidenberg (samen met gemeente Drimmelen) met het op preventie gerichte OKO-project. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De kick-off met ouders en lokale partners is op 18 juni.Jongeren ontwikkelen zich beter als zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Opgroeien in zo’n omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, vapen, roken of drugs gaan gebruiken. In het OKO-project werkt iedereen in de omgeving van jongeren, zoals ouders, verenigingen en professionals, samen aan het vormen van een positieve omgeving.  Wethouder jeugd Annemiek van Rooij: “Op 18 juni organiseren we een kick-off. Ik hoop dat veel ouders en lokale partners actief mee willen doen aan dit project, want juist daarin zit de kracht van het project. Door écht samen op te trekken bieden we onze jongeren een kansrijke omgeving, waarin ze gelukkig kunnen opgroeien.”IJslandse community-aanpakOKO werkt volgens het IJslandse preventiemodel. Een beproefde ‘community’-aanpak om het welzijn en geluk van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De samenwerking tussen alle betrokken partijen als ‘community’ richt zich op een veilige omgeving voor jongeren. Op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. In elk van deze vier gebieden gaan de samenwerkingspartners aan de slag. Ze versterken daarbij de beschermende factoren en pakken risicofactoren aan. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de ouders en georganiseerde vrijetijdsbesteding. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld pesten en laat buiten rondhangen.Uitgaan van data GGD-monitorEén van de sleutelcomponenten van het OKO-project is het wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften van jongeren in de eigen gemeente. Door gegevens te verzamelen kunnen we gericht actie ondernemen en extra aandacht besteden aan specifieke kwesties die jongeren beïnvloeden. De gegevens komen uit de 2-jaarlijkse GGD-monitor. De laatste monitor in Geertruidenberg werd in 2023 gehouden.Kick-off 18 juni voor ouders en organisaties/verenigingen betrokken bij jongerenOp 18 juni 2024 start de gemeente met een kick-off van het project voor ouders en alle lokale organisaties die met jongeren te maken hebben, denk aan: scholen, (sport)verenigingen, clubs, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en alle zorgpartijen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar ouders en verenigingen en organisaties die betrokken zijn bij jongeren in Geertruidenberg kunnen zich ook zelf aanmelden als zij geen save-the-date of uitnodiging ontvangen. Aanmelden kan via k.vanmeersbergen@geertruidenberg.nl De bijeenkomst op 18 juni is van 17.30 tot 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.Na de kick-off volgen dialoogsessies. Daar worden de speerpunten voor de verdere aanpak in de gemeente opgehaald en uitgewerkt tot concrete acties.